Psychodiagnostisch onderzoek

Omschrijving

Psychodiagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan heel wat verheldering brengen. Resultaten uit dit onderzoek kunnen meer duidelijkheid brengen over zowel jouw beperkingen als mogelijkheden. Een onderzoek opstarten kan op eigen vraag of in het kader van een begeleiding en wordt steeds op maat opgesteld. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling.

Diagnostische onderzoeken worden voorafgegaan door een intakegesprek, waar de aard van de klachten en de vraag naar een onderzoek in kaart worden gebracht. Na het volledige onderzoek worden de resultaten geïnterpreteerd en wordt een uitgebreid verslag opgesteld.

 

Nadien volgt een bespreking van de resultaten van het onderzoek.

  • Intelligentieonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek

Werkwijze (Psychodiagnostisch onderzoek)

Verkennend gesprek

Tijdens het verkennend gesprek wordt de vraag naar een onderzoek in kaart gebracht. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Onderzoek

De duur van het onderzoek hangt af van de aard van de vraag en wordt tijdens het verkennend gesprek besproken.

Bespreking van het verslag

Na het onderzoek worden de resultaten in een verslag gegoten. De bespreking van dit verslag duurt ongeveer 30 minuten. Indien men geen nabespreking wenst, kan het verslag via e-mail verzonden worden.