Privacy en beroepsgeheim (Deontologische Code)

Het voornaamste doel van deze beroepscode is de psychologen (ongeacht hun werkterrein) en het publiek te beschermen tegen mogelijke misbruiken van de psychologie.

Deze code gaat uit van vier basisprincipes:

  1. Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Competentie
  4. Integriteit

De volledige code kan u hier terugvinden.